HTML

infrapont

a szerzők

A blogot az Infrapont piacszabályozási kérdésekkel foglalkozó közgazdászai és az általuk meghívott szakértők írják.

A bejegyzések a szerzők saját véleményeit tükrözik, amelyek nem feltétlenül azonosak az Infrapont álláspontjával.

feedek

portfolio.hu

2012.11.29. 07:17 Micski Judit

Sárga csekk, te drága!

Címkék: sárga csekk portfolioblogger tranzakciós illeték elektronikus fizetési módok fizetési módok költsége papíralapú fizetési módok sárga csekk adó sárga csekk díj

A költségét nagyrészt mi viseljük, de tudomást sem veszünk róla. Össztársadalmi szinten a legköltségesebb fizetési forma, ennek ellenére az állam sem ösztönzi igazán, hogy ne használjuk. A szerelemnek ára van, de ki fizeti ezt meg, és kinél érik be a gyümölcse?   

Előző bejegyzésünkben az Infrapont empirikus eredményeit vonultattunk fel arra vonatkozóan, hogy a sárga csekket még mindig nagyon intenzíven használjuk és elsősorban a közüzemi számlák rendezése során. A számlafizető lakosság 75%-a kizárólag ezt a fizetési módot használja a befizetni valók rendezésekor, az alternatív módok használata nagyon kevéssé elterjedt. Bár a sárga csekket a lakosság 83%-a nélkülözhetetlennek vagy nehezen nélkülözhetőnek tartja, a szolgáltatással való elégedettség relatíve alacsony. Akkor vajon miért használjuk mégis? Az MNB szerint ennek hátterében elsősorban a megszokás, az információhiány és az ebből táplálkozó bizalmatlanság, valamint a változtatással kapcsolatos motivációhiány áll. Most lássuk, milyen költségei is vannak a sárga csekknek!

A szerelemnek nagy az ára!

Általában kevés szó esik róla, de mint az összes postai szolgáltatásnak, a sárga csekk feladásának is van költsége. A Magyar Posta minden évben hirdetményben teszi közzé a pénzforgalmi szolgáltatásainak az árait. A készpénzátutalási megbízás, közismert nevén sárga csekk, tarifája 2012-ben 77-101 Ft/feladás + az összeg 3,6 ezreléke, de összesen minimálisan 112 Ft/feladás. Az intervallumon belül a pontos tarifanagyságot az dönti el, hogy a csekk milyen mértékben van nyomtatott módon előre kitöltve, illetve hogy milyen feldolgozottsági állapotban kerül átadásra. A legfrissebb értesülések szerint a Magyar Posta 2013-ban díjemelést tervez a pénzforgalmi szolgáltatásai terén: a sárga csekk feladás minimális díja 112 Ft helyett 137 Ft lesz a tervek szerint, ami 22%-os emelést jelent. (A Magyar Posta következő évi hirdetménye egyelőre nem jelent meg, így a sávok alakulásáról nincsenek pontos információk, azonban várhatóan ezek is hasonló mértékben fognak emelkedni.)

Az MNB 2011-es tanulmányából és a 2011-es pénzforgalmi jelentéséből az derül ki, hogy egy magyar háztartás 2010-ben havonta átlagosan 4,7 sárga csekket adott fel, illetve, hogy egy sárga csekkes tranzakció átlagos értéke kb. 11.000 Ft volt abban az évben. Ezekkel az adatokkal számolva, továbbá 86 Ft/feladás + az összeg 3,6 ezrelékes sárga csekk díjat feltételezve (ennyit kell fizetni jelenleg akkor, amikor a csekk előre nyomtatva van kitöltve, és a csekkről csak az összeg adat hiányzik) egy átlagos magyar háztartás évente nagyságrendileg 7.000 Ft-os költséget generál a csekkes befizetéseivel. (A Posta díjemelési tervét figyelembe véve, ez az összeg 2013-ban várhatóan 22%-kal emelkedni fog: tehát – minden más változatlansága mellett – nagyságrendileg 8.700 Ft lesz.) Ez az összeg elvileg a számlakibocsátót, vagyis a csekket kiküldő szolgáltatót terheli, a gyakorlatban azonban az a jellemző, hogy a közmű szolgáltatók ezt a költséget – részben vagy egészben – beépítik a szolgáltatásaik árába. A távközlési vállalatok néhány éve kísérletet tettek ennél egy sokkal direktebb (és egyben korrektebb költségalapú) árazási politika bevezetésére és úgy döntöttek, hogy amennyiben az ügyfél sárga csekken rendezi a számláját, sárga csekk tranzakciós díjat számolnak fel (a Magyar Telekom pl. 142 Ft-os pótdíjat terhelt az ügyfélre, a Telenornál is volt hasonló, a Vodafone-nál pedig tervben volt a bevezetése).

Erre a gyakorlatra reagált 2012. májusában a törvényhozás, amikor a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításában előírta a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásoknak, hogy a sárga csekkes számla kiegyenlítést, valamint a számla nyomtatott példányának egyszeri kiadását külön díj fizetéséhez nem köthetik. A 2003. évi C. elektronikus hírközlési törvény novemberi módosítása ugyanezt mondja ki az elektronikus hírközlési szolgáltatást végző vállalatokra vonatkozóan. A jogszabályok megtiltják a sárga csekk tranzakciós díj kivetését, azonban semmit sem tesz azzal a gyakorlattal szemben, hogy a sárga csekk költségét a vállalatok beépítsék a szolgáltatások áraiba és így tulajdonképpen – függetlenül attól, hogy valaki sárga csekken fizet-e vagy sem – minden közmű használóra szétterítsék ennek a terheit.

Az így kialakuló árazási gyakorlat valójában igazságtalanabb és gazdasági szempontból jóval kevésbé hatékony is a pótdíjas megoldásnál. Nem hatékony amiatt, mert a számlafizető ügyfelek nem kapnak korrekt árinformációt az összes elérhető fizetési módról, ami torzítja gazdasági döntéseiket. A banki átutalás költségével például azonnal szembesül az átutaló, hiszen azonnal levonásként jelenik meg a számláján, míg a sárga csekkről feltehetően sokan azt sem tudják, hogy a feladásnak önmagában is díja van. Mivel a csekket használók nem szembesülnek annak valós költségeivel (holott láthattuk, hogy egy háztartásra vetítve ezek a költségek nem elhanyagolhatóak), emiatt a társadalmilag optimális mennyiségnél többet „fogyasztanak” belőle, ami össztársadalmi szinten veszteségként jelentkezik.

A 2013. január 1-jén életbe lépő, a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján kivetett tranzakciós illeték, köznapi nevén sárga csekk adó, annyiban változtat a sárga csekk használat költségein, hogy a Magyar Postának minden befizetés után az összeg két ezrelékét kell majd az Államkincstár számára átutalnia. Az előző számításunkat folytatva: egy átlagos magyar háztartás sárga csekkjei után a Magyar Postának évente nagyságrendileg 1200 Ft-os illetékkötelezettsége fog keletkezni.

Mivel a vonatkozó jogszabály semmit sem szól az illeték költségének továbbháríthatóságáról, ezért feltételezhető, hogy a Magyar Posta nem fogja lenyelni, hanem valamilyen módon – részben vagy egészben – áthárítja ezt a többletköltséget vagy a számlakibocsátó szolgáltatókra vagy közvetlenül a lakosságra. Ha az előbbit választja, abban az esetben is nagy valószínűséggel a lakosság fizeti meg a többletköltséget.

Fontos persze megjegyezni, hogy a tranzakciós illeték nem csak a sárga csekket sújtja, hanem a legtöbb egyéb fizetési módot használó pénzügyi tranzakciót is. Például azokat a bankfiókokban vagy ATM automatáknál történő pénzfelvételeket is, amit a sárga csekkes befizetések előtt az emberek rendszerint elvégeznek. A pénzfelvétel után mindig az érintett pénzintézeteknek kell az illetéket megfizetniük, ami ez esetben az összeg 3 ezreléke. A sárga csekk ilyen módon tehát az esetek egy (feltételezhetően jelentős) részében kétszeresen is illetékfizetési kötelezettséget generál.

Az MNB elemzői 2011. júliusában egy olyan tanulmányt is publikáltak, mely a papíralapú és az elektronikus fizetési módok költségeit vetette össze. Ebből az derül ki, hogy a sárga csekk közvetlen költségeinél jóval masszívabb tételt jelentenek az ún. cipőtalpköltségek (bankba, postára járás, várakozás, kitöltés ideje), melyeket a lakosság visel – még akkor is, ha az emberek többsége ezt nem éli meg tényleges pénzköltségként. Azt már említettük, hogy egy átlagos háztartásban havonta nagyjából öt sárga csekket fizetnek be, az MNB 2011-es tanulmányából azonban azt is lehet tudni, hogy egy alkalommal átlagosan 1,7 db csekket fizetnek be, vagyis egy átlagos háztartás havonta többször is elmegy a postára ezzel a céllal. Jellemzően előtte egy ATM automatához vagy egy bankba is el kell menni pénzt felvenni. Mindezeket figyelembe véve a sárga csekk valóban jelentős időráfordítást igényel. Természetesen az időráfordítás költsége nagyon eltérő a különböző szocio-demográfiai jellemzőkkel rendelkező lakossági csoportok esetében, azonban az MNB elemzői szerint a sárga csekk használatának össztársadalmi szinten ezek a közvetett költségei azok, amelyek igazán súlyosak.

Az MNB becslése szerint a jelenlegi pénzforgalmi szerkezetben a GDP 1,49%-át adják a legfőbb fizetési módok nettó költségei (figyelembe véve az idő, az eszközök, és a pénzhasználat költségeit, de figyelmen kívül hagyva a pénzforgalmi szolgáltatásokért fizetett díjakat, mivel ezek vándorolnak az érintettek között). Egy készpénzt kevésbé és papíralapú megoldásokat egyáltalán nem használó hipotetikus forgalmi szerkezetben viszont a GDP 1,09%-át adnák a legfőbb fizetési módok költségei. Össztársadalmi szinten ez 103 milliárd Ft költség-megtakarítási lehetőséget jelentene évente.

Ki csemegézik a szerelem gyümölcséből?

A szabályozási környezet tulajdonképpen arra a helyzetre erősít rá, hogy a lakosság ne szembesüljön a sárga csekk feladás valós költségeivel – még akkor sem, ha tudtán kívül ő viseli azt. Ezzel olyan helyzetet teremt, hogy a lakosság a társadalmilag optimálisnál nagyobb mértékben használja a sárga csekket, ami végső soron társadalmi veszteséget generál.

A sárga csekk ilyen kiterjedt használatának két nagy nyertese van: a sárga csekk díjat beszedő Magyar Posta és az újsütetű pénzügyi tranzakciós illeték címzettje, az állam. A Magyar Posta esetében elemi üzleti érdek a sárga csekk forgalomban tartása. A vállalat 2011-es beszámolója szerint a teljes árbevétel 24%-a (46,7 milliárd Ft) a pénzforgalmi szolgáltatásokból származik. Az MNB (korábban hivatkozott) 2011-es pénzforgalmi jelentéséből azt lehet tudni, hogy a Magyar Posta elsődleges pénzforgalmi szolgáltatása a sárga csekk: a tranzakciók darabszámának 85%-át, értékének pedig 56%-át adja ez a szolgáltatás. A Posta 2011-es beszámolójában szereplő szeparált eredmény-kimutatásból arra lehet következtetni, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások a Magyar Posta legnyereségesebb szolgáltatásai: 2011-ben a Magyar Posta adózott eredménye a pénzforgalmi szolgáltatásokból 13,7 milliárd Ft volt, míg a többi üzleti tevékenységből -11,6 milliárd Ft. Ezek fényében nem meglepő, hogy a Magyar Posta rendszeresen kampányol a sárga csekk mellett és akciókkal próbálja a lakosságot a használatra buzdítani (pl. szerenCSEKK).

Az adószedő állam ott válik közvetlenül érdekelté az intenzív sárga csekkezésben, hogy – ahogy láttuk – a sárga csekk befizetések egy jelentős része kétszeresen is illetékfizetési kötelezettséget keletkeztet. Tehát az új adók mellett az államnak rövid távon nem áll érdekében ösztönözni a sárga csekk visszaszorulását – még akkor sem, ha hosszabb távon össztársadalmi szinten költség-megtakarítást jelentene a papíralapú fizetési forma eltűnése. Az állam számára további közvetett érdekeltséget jelent, hogy a postapiaci liberalizáció kihívásaival szembesülő Magyar Posta nyereségességének fontos támasza a sárga csekk. A 100%-os állami tulajdonban lévő vállalat számára ugyanis költségvetési forrásokra lenne szükség, ha a tevékenysége veszteségessé válna. 

Vajon meddig tart még a szerelem? A szolgáltatók téphetik szét a tündérszálakat!

Összességében tehát nem meglepő, hogy az állam továbbra sem törekszik a sárga csekk visszaszorítására. A jogalkotó a legutóbbi szabályozásmódosítások (fogyasztóvédelmi törvény, tranzakciós illeték) során inkább ráerősített arra, hogy a lakosság, a sárga csekk költségeinek valódi viselője, minél kevésbé szembesüljön közvetlenül annak költségeivel. A szabályozás oldaláról tehát rövid- és középtávon biztosan nem várható olyan ösztönző, mely az olcsóbb és gyorsabb elektronikus fizetési lehetőségek irányába tereli a lakosságot.

A nagy fizetési forgalmat generáló számlakibocsátó szolgáltatók azonban saját érdeküket követve nagyon is sokat tehetnek a magyar fizetési szokások megváltozatásáért. Bár pótdíjat nem vethetnek ki a sárga csekkel fizető ügyfelekre, azonban kedvezményekkel, akciókkal jutalmazhatják azokat, akik az elektronikus fizetési formákat választják. A pozitív diszkriminációt egyelőre engedi a szabályozás. Az Infrapont kutatásának a sárga csekkel kapcsolatos elégedettségre vonatkozó eredményei alapján – amit az előző bejegyzésünkben már taglaltuk – az mondható, hogy erre vélhetően lenne is nyitottság a lakosságban, hiszen a sárga csekk szolgáltatás népszerűsége nem osztatlan.     

Több szolgáltató vállalat már el is kezdte a sárga csekk kiszorítására irányuló kampányát (Dunamenti Regionális Vízmű Zrt., Budapest Bank, CIB Bank,). Mindannyiunk érdekét is szolgálná, ha sikerrel járnának!

100 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://infrapont.blog.hu/api/trackback/id/tr614931329

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2012.11.29. 12:00:25

Jó lett volna, tényleg sárgacsekkre és tőzsdei spekulációra vezetik be az adót, nem banki átutalásokra, pénzfelvételre és 2014-től minden tőzsdei műveletre...

luck66 2012.11.29. 12:00:30

A szolgáltatót nem érdekli,hiszen kifizetteti mindenkivel a díját (benne van az a végösszegben)neki az a jó,ha más módon fizetjük a számlát,mert a különbözet sok ügyfélnél már tetemes!

Még egyik sem mondta,hogy csökkentem a számlád 150 ft-al ha utalsz (Csekk előállítás+postadíj+sárgacsekk díj)

KömKel · http://komkel.blog.hu/ 2012.11.29. 12:00:38

Most hallottam a rádióban, hogy jön a "fehér csekk", amin a számlaszám és cimzett helyén csak egy vonalkód lesz, hogy NE lehessen utalni az összeget, csak csekken befizetni.
Nem titkoltam azért, hogy a Postának ne csökkenjen a forgalma...

A jó édes anyjukat azért!
Miért tudok mindent 5x könnyebben és 10x gyorsabban, és INGYEN elintézni külföldön? Miért kell ezeket a 80-as évekbeli szarságokat fenntartani?

Wrex 2012.11.29. 12:03:38

Tecciktudni, mi a lényeg a sárgacsekknél, ami nincs meg egyik alternatív fizetésnél sem? A kézbe kapott letépett, _lebélyegzett_ része. Amit remekül lehet mutogatni akármilyen ellenőrnek vagy épp rendőrbácsinak. Banki átutalás? Bankszámlakivonat lehetne, de ki az aki egy vadidegennek akarja mutogatni a bankszámlája részleteit? Vagy menjen be a bankba, kérjen igazolást arról az egy tranzakcióról? Még rosszabb mint a sárgacsekk, persze ez csak ellenőrzéskor kéne, nade ki a f*** tudja hogy mikor és mit akar milyen hivatal(nok) ellenőrizni. Netbankról nyomtatni igazolást? Bocsi, nincs rajta pecsét-aláírás, azt aztán mutogathatod. Hát EZEN kéne változtatni, pl. netbankról letölthető, HITELES E-SZIGNÓVAL ELLÁTOTT pdf-el vagy bármi más, egybites hivatalnokok/rendőrök által is KÖTELEZŐEN ELFOGADANDÓ cuccal (és ők is tudjanak róla, még az istenházamögött is). Amíg kishazánkban csak az létezik amin van pecsét+aláírás, addig nehéz dolga lesz az alternatív fizetési módoknak...

kkkchris 2012.11.29. 12:09:50

@Kőmíves Kelemen: miért az adott szolgáltatónál nem lehet alapból átutalással fizetni és akkor már CSEKKET SEM küldenek? Érdemes alternatív megoldások fele is nézegetni pl www.dijnet.hu, nemcsak a csoportos beszedési megbízás létezik. Támogatom hogy EMELJÉK AZ EGEKBE a csekk díját legalább megtanulják hogy lehet másképp is.. persze vannak a nyuggerek, nekik ki lehetne valami kivételt/alternatívát találni.. más országban ilyen fizetési forma nem is létezik jóformán.. Én már évek óta egyetlen darab csekket sem használtam. Lehet ígyis.

Zabaalint (törölt) 2012.11.29. 12:17:05

@Wrex:
Nekem is pont ilyen gondom volt nemrég, egyetemen kellett befizetni egy összeget, majd e-mailben kellett elküldeni beszkennelve a csekk letépett részét. Ott kezdődik, hogy én helyből nem mentem el a TO-ra ilyen csekkért, hanem utaltam, aztán persze a netbankból nem is lehetett semmilyen igazolást nyomtatni, annyit tudtam, hogy print screen, és a megfelelő tranzakció kivágása. Nyilván mivel szkennelve a csekk sem hiteles, így itt nem is vártak hiteles igazolást, csak a rend kedvéért kellett valamit, így ezt elfogadták, de más esetben necces lehet.

Szelid sunmalac 2012.11.29. 12:18:54

@luck66: Viszont nekem nagyon is sok mondta, hogy ha csekket kersz akkor annyival tobbe kerul!

@Wrex: Nekem barmelyik banki programnal lehet adott tranzakciorol bizonylatot nyomtatni es eddig minden hivatalos helyen elfogadtak.

@kkkchris: Mondjuk jo lenne, ha kicsit tobb szolgaltato regelne dijnetre meg tavszamlara. Vannak akik siman emlekezteto mailt kuldenek, hogy utald az esedekes osszeget, de meg mindig vannak nagy cegek, akiknel nincs ilyen lehetoseg.

Ettol fuggetlenul en a csekkeket is atutalassal fizetem. Hosszu evek ota nem voltam postan.

Szelid sunmalac 2012.11.29. 12:19:18

@Zabaalint: Fura. Mint mondottam volt, harom banknal (OTP, MKB, Raiffeisen) minden tranzakciorol kulon-kulon tudsz bizonylatot nyomtatni. Csodalnam, ha a tobbi banknal ez nem igy volna.

ier6w7i 2012.11.29. 12:21:24

@Wrex: Én egyetlenegy tételt fizetek sárga csekken, mégpedig a KGFB díjat, mert ahogy írod a szerencsétlen rendőr nem képes mást elfogadni.

A bankkivonaton sincs pecsét és aláírás, mégis érvényes, a színes nyomtatást a netbankból senki nem tudja megkülönböztetni a banki nyomtatástól. nekem eddig soha semmi gondom nem volt belőle.
Senki hivatalnok stb nem követelhet külön pecsétes igazolást! (Hogy a KGFB-t akkor miért sárga csekken fizetem? Mert az országút közepén nem kívánok rendőrrel vitatkozni. Egyébként ha utalással fizettem, akkor a biztosító küld igazolást, az is megtesz, de ismétlem, ezekkel nem akarok vitázni.)

Ha esetleg pl egy bíróságon vitád van egy szolgáltatóval és valaki nem akarja elfogadni hitelesnek a netbankból kinyomtatott papírt, akkor kérni kell a tisztelt Bíróságot vagy Hatóságot, hogy szíveskedjék kikérni hivatalból a banktól.

KömKel · http://komkel.blog.hu/ 2012.11.29. 12:21:48

@kkkchris:
Hála égnek mi sem használunk sárga csekket befizetésre már évek óta, mindent utalunk.

De most képzeljük el azt a nem is olyan lehetetlen dolgot, hogy az állami cégek ezentúl áttérnek a fehér csekkre, és onnantól NEM TUDOD utalni az összeget, hiszen minden azonositó vonalkódban lesz.
Azt ne mondd, hogy ezekből ezt nem nézed ki...

Innentől kezdve meg bármilyen büntetést, vagy egyéb közszolgálati összeget kénytelen leszel csekken befizetni, támogatva ezzel a(z állami) Postát.

Begérke 2012.11.29. 12:23:50

A másik ilyen probléma, amia sárga csekk mellett szól, az a kontroll kérdése. Ugyanis, ha csoportos beszedési megbízással fizetem a számláimat, akkor gyakorlatilag kontroll nélkül hozzáférhetnek a számlámhoz. Igaz, lehet limitet megadni, de gyakorisági limitet nem. Tehát többször hozzá tudnak férni a számlámhoz, ha akarnak.
Illetve a csekkekkel lehet sakkozni, míg a csop. besz.-szel nem.
Így hát át fogok térni az általam indított átutalásra.

Lencsés István 2012.11.29. 12:24:53

" .... A csekkadó családonkénti 1200 forintjánál sokkal költségesebb kaland a sárgacsekkezés. .... "

Nem költséges .

ier6w7i 2012.11.29. 12:25:45

@Kőmíves Kelemen: Azért szolgáltatód sem olyan hülye! Fehér csekken nincs bankszámlaszám, de a számládon (aminek alján küldi a fehér csekket) megadja a számlaszámot.

A fehér csekkben ne nagyon bízzatok! Még nem létezik és csak állítják, hogy tervezik, én már lassan 2 éve hallottam róla. Az 50-80 ft díj pedig kamu! Monopolhelyzetben bevezetnétek egy olyan szolgáltatást ami jóval kevesebb bevételt hoz?

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.11.29. 12:25:51

@luck66:

"Még egyik sem mondta,hogy csökkentem a számlád 150 ft-al ha utalsz (Csekk előállítás+postadíj+sárgacsekk díj) "

- Nekem a netszolgáltatóm úgy köti a szerződést, hogy előfizetési díj, ha csekkezel, akkor a mindenkori Csekkdíj pluszban.
Csekkezem (180), mert egy utalás a bankban 400!!!!

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.11.29. 12:28:07

@Wrex:

Banki utalásnál, ha leadod a megbízást, a szürke példányt visszakapod, a bank által lepecsételve.

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2012.11.29. 12:28:14

nem is világos, hogy miért támogatja ezt a kormány, ahogy kötelezővé tették vagy 10 éve, hogy legyen bankkártyád, mert arra kapod a fizetést, miért nem lehet kötelezni, hogy arról a folyószámláról fizesd a csekkjeidet?!

ier6w7i 2012.11.29. 12:28:39

@Zabaalint: Melyik bank az, akinek a netbankjából nem lehet semmilyen igazolást nyomtatni vagy letölteni?

ier6w7i 2012.11.29. 12:30:09

@Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn:

Ha így köti a szerződést ill díjat számol fel az idén november közepétől nem legális! Eddig terhelhetett rád ilyen díjat, mostantól nem!

ier6w7i 2012.11.29. 12:31:46

@doggfather: Bankkártyát nem tették kötelezővé! Csak bankszámlanyitást, hogy arra menjen a fizetésed.

De mit vársz egy olyan országban, ahol még a postás hozza a nyugdíjat készpénzben?!

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.11.29. 12:35:17

@ier6w7i:

Pont attól legális, hogy külön tételként kezeli.

Ha csak díjat határoz meg, amit sárga csekken fizetsz, majd utólag a csekkre hivatkozva külön díjat állapít meg, na az a nem legális.

Legalább is így tudom.

Mikorka Kálmán okleveles duguláselhárító kisiparos 2012.11.29. 12:44:32

Nem igaz, hogy a kgfb-t csak sárgán lehetne fizetni. Évek óta mindig utalom, a biztosító pedig küldi az igazolást erről.

Akinek a bankja 400 Ft-ot kér az utalásért, az világnagy lúzer. Axánál például minden utalás ingyenes. Januártól is!

Részemről díjnet/távszámla, hitelkártyàval fizetve. Egy hónapig még nekem kamatozik az a pénz.

ier6w7i 2012.11.29. 12:49:53

@Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn: Novemberi jogszabályváltozás! A szolgáltató nem számíthat fel külön díjat a fizetési módok miatt (és külön ki van emelve a sárga csekk).

Pont ezen dühöng mindenki a szolgáltatóknál! Az állami posta drasztikusan megemeli a díjat és törvénybe iktatják, hogy nem terhelheted tovább. Persze árat lehet emelni és abba beépíteni, de pont itt van a kutya elásva, mert azt is terheli az áremelés, aki nem sárga csekkel fizet!

2012.11.29. 12:51:06

@ier6w7i: gondolom még sose fizettél KGFB-t átutalással :) Nekem a biztosító küldött postán egy igazolást, pecséttel, anyámkínjával, hogy be van fizetve a kötelezőm, ezt tegyem a forgalmi mellé.
Egyébként is a rendőr le tudja kérdezni(és valszeg meg is teszi minden esetben), hogy van -e kötelező a kocsidon, szóval eleve fölösleges magaddal vinni bármiféle igazolást is.

Szóval én továbbra is átutalással fizetek mindent. Még ha effektív kedvezményt nem is kapok az adott szolgáltatótól, az minden pénzt megér, hogy otthonról, nyugodt körülmények között intézhetem, és nem kell sorban állnom a postán.

ier6w7i 2012.11.29. 12:56:28

@Azreel: Igen, én is úgy tudom, hogy ad igazolást a biztosító és az valóban elég is, de az meg egy újabb dokumentum, ami elveszhet a postán stb. OK, kifogás, igazad van! Úgyis lassan be kell fizetnem, hát most kipróbálom és az utolsó csekkem is utalással lesz rendezve.

Mondjuk akkor januártól, még ha az utalás ingyenes is maradna, én fizetem a tranzakciós adót.

nolto 2012.11.29. 12:57:40

A sárga csekket akkor lehet majd elfelejteni, ha végre elfogadható jövedelmünk lesz, azaz lesz annyi pénzük az embereknek, hogy beszedési megbízást adjanak a rezsire. Mert a sárga csekknek az is egy fontos jellemzője, hogy akkor fizetem amikor épp összekapartam azt az összeget amit be kell rajta fizetni. Persze utalni is lehetne, de akkor meg a banka kell bemenni befizetni, hogy utána utalni tudjon az ember.
Szóval egy darabig szükség van rá.

tede 2012.11.29. 12:58:40

@Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn: 400Ft egy átutalás? Az nagy lúzerség, mert még a magas árairól ismert nagytakarék is csak 120 forint körül kér.

Bélabáttya (törölt) 2012.11.29. 12:59:12

Úgy elképzelem azt a pár nyugdíjast, kistermelőt, munkanélkülit, közmunkást, miegyéb népet, akik a hazai lakosság többségét adják, és otthon se internete, se okostelefonja, se esélye a bankszámlás ügyintézésre nincs, mert eseteleg se rendszeres jövedelme, pénze, se szaktudása, se igénye, de ha netán valamelyik akadna, netán még lehetősége sincs az ilyesmire, ahogy nekilát netbankolni, csoportos megbízásosdit, dijnetet kalkulálni.
A sárga csekk érthető. Ha ki tud sakkozni egy kis pénzt rá, akkor elmegy a postára és befizeti. A posta környékén meg jár, mert vn arra bolt, piac, kocsma, templom, kinek mi.
A banki átutalást is megtehetné „olcsón” beballag a bankba, elmondja az ügyintézőnek a mithogyant, az megteszi neki (mnnyiért is?), de persze bankszámla kéne hozzá, ami vagy van, vagy nincs. Intézhetné otthonról is persze, már ha van netbankos bankszámlája (mennyiért is havonta?), meg számítógépe (cca. egy kiló), internete (cca. havi 3-6k), plusz a szekatúra vele (gyere fijam, csináld meg, de fijam pár várossal, országgal arrébb lakik). Ha már van bankszámlája, vehetne is fel pénzt az ATM-ből, mert se a kocsma, se a piaci boltos, de még a pék sem fogad el kártyát (neki kerül pénzébe, nem is kevésbe), ha meg ATM-ezik, mibe is fáj neki egy-több készpénzpénzfelvétele?
Lehetne még persze udvarias, és belátó, így például öngyilkos is...

2012.11.29. 12:59:52

@ier6w7i: most mondjam azt, hogy akkor váltsál bankot is?
Írtak itt már korábban is példát, van másik is még, akinél ingyenes maradt az utalás januártól. No meg ha jelzed a biztosítónak a következő szerződéskötéskor, hogy utalni akarsz, eleve ad 0,5-1% kedvezményt. Ami több mint a tranzakciós adó. (amit amúgy a csekkre is megfizetnél, szóval nem releváns a kérdés :) )

endike · http://barathendre.wordpress.com/ 2012.11.29. 13:01:18

egyszerű: fogjanak össze a szolgáltatók, hogy egy sárga csekken menjen a víz, gáz, net meg a többi, és szedjék 2-3 havonta...

^LutheR^ 2012.11.29. 13:07:13

@Zabaalint: Milyen "más esetben" necces? Még nem találkoztam ilyennel. Amúgy ma már a T.O.-k is elég fejlettek.

Mikorka Kálmán okleveles duguláselhárító kisiparos 2012.11.29. 13:14:20

@ier6w7i: Épp ez az, hogy nem fizeted a tr. adót, mert a bank lenyeli (a legtöbb nem).

Mikorka Kálmán okleveles duguláselhárító kisiparos 2012.11.29. 13:15:07

@endike: A sok proli, aki most sakkozik a befizetendőkkel, akkor talán képes lesz 80-100 ezret egyben befizetni?

Mikorka Kálmán okleveles duguláselhárító kisiparos 2012.11.29. 13:16:14

@nolto: Miért kéne a bankba befizetni? Értelmes embernek a számlára érkezik a jövedelme. Nehogymár a feketemunkás meg az adócsaló legyen az etalon!

Mikorka Kálmán okleveles duguláselhárító kisiparos 2012.11.29. 13:17:16

@ier6w7i: most kipróbálom és az utolsó csekkem is utalással lesz rendezve.

Viszont akkor hívd fel a biztosítót és kérjél igazolást, mert a rendszerükben sárgásként szerepelsz, akinek alapból nem küldenek.

Kepa 2012.11.29. 13:21:58

Ameddig ugyan annyit kell fizetni, akar sargacsekk, akar banki utalas, addig miert is valtozna valami ?
A szolgaltatok even tuli igazolasokat is kerhetnek. A netbank nal, (legalabbis nekem) torlik a postaladat evente. A sarga csekk meg elfer tobb evre is visszamenoleg egy dosszieban. (Tudom ki lehet nyomtatni, ami eleve 2 oldal, de elobb utobb nem fogod)

vasziljevics 2012.11.29. 13:24:10

@endike: mert Magyarország arról híres, hogy a lakossága hónapokkal előre tervezi a kiadásait. aha...

Szevasztok 2012.11.29. 13:25:58

@Wrex: "Tecciktudni, mi a lényeg a sárgacsekknél, ami nincs meg egyik alternatív fizetésnél sem? A kézbe kapott letépett, _lebélyegzett_ része."

Én már vagy 20 éve nem fizettem sárga csekken, még soha nem hiányzott az igazoló szelvény.

Mikorka Kálmán okleveles duguláselhárító kisiparos 2012.11.29. 13:26:10

@Kepa: Már miért kérhetnének? Lesznek szívesek a saját bejövő utalásaik között megkeresni.

Egyébként a díjnet/távszámla ezt is megoldja. Örökre tárolja a számláidat, azt se neked kell megoldani.

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2012.11.29. 13:29:50

@Bélabáttya: tényleg, minek él az ilyen?
A lemaradó balfaszokhoz nem lehet igazítani egy országot. Kell a kényszer, hogy előrébb lépjenek, vagy legalább kérjék meg a gyereküket, hogy fizesse nekik a rezsit, oszt házilekvárban odaadják.
Pár szerencsétlen miatt ne kelljen már egy szar rendszert fenntartani.

Mikorka Kálmán okleveles duguláselhárító kisiparos 2012.11.29. 13:33:18

@peetmaster: A legszomorúbb, hogy amúgy értelmes, nethasználó emberek is sárgáznak. A hasonló témájú posztok kommentelői közül is sokan.

Gergoooe 2012.11.29. 13:39:43

@ier6w7i: A biztosító küld róla postán igazolást, amit be lehet tenni a forgalmiba. Akkor milyen csekkre van szükség?! Én az életben nem fizettem csekken KGFB díjat. Mindig utaltam egy összegben az egész éves díjat. Így olcsóbb is a díj. A csekk feladással meg küzdj az a postán, akinek két anyja van... Na meg az, akinek van ideje kivárni az egy működő ablaknál összegyűlt km-nyi sort... Évek óta nem jártam postán. És nem is óhajtok!

Mikorka Kálmán okleveles duguláselhárító kisiparos 2012.11.29. 13:44:52

@Gergoooe: Ha én nagynéha postán járok, akkor levelet szeretnék feladni. De várnom kell fél órát a sok sárgázó lúzer miatt. Hogy ezt mennyire utálom!

DeMarco 2012.11.29. 13:45:32

Az valamiért egyik cikkben sem szerepel, hogy az emberek miért szeretik a sárga csekket. Mi az az ok, amiért ezt részesítik előnyben.

A válasz: a bizalomhiány.

Senki sem bízik a bankokban, a szolgáltatókban még kevésbé és az államban a legkevésbé.

Alig van valaki, aki nem járt már úgy, hogy a kedves szolgáltató több pénzt emelt le a számlájáról, mint amennyi jogos lett volna. Alig van valaki, akinek nem kutyulták össze a számlázását és alig van valaki, akit nem akartak már lehúzni kétszer ugyanabban a hónapban. Alig van valaki akinek nem kellett elmennie a szolgáltató roppant szűk keresztmetszetű irodájába tisztázni, h ők mit baxtak el.
Mindenki a saját bőrén tanulta meg, h a sárga csekkekkel nincs ez a herce-hurca. Befizet annyit amennyit kell és elteszi egy fiókba. Ha a szolgáltató okoskodik, akkor csak előveszi és az orruk alá dugja. Nincs olyan, h "jajj bocsi, véletlenül emeltük le azt a sok pénzt a számlájáról tévesen, majd valamikor visszafizetjük..".

Épp a múltkor is ülök egy szolgáltatónál, várom a sorom és óhatatlanul hallottam az előző delikvens panaszát:
-Megjött az e havi csekk és háromszorosára emelkedett a díj, ez hülyeség, miért kellene ezt befizetnem???
-Megnézem a gépben..öö..hát, igaza van, öö.. de semmi probléma, majd a következő számlázásnál jóváírjuk!
-?!?? Megőrült? Ugyan miért fizetném be az összeg háromszorosát? Adjanak új csekket, amin a jó összeg van.
-Azt sajnos mi nem tudunk adni...
-?!? Akkor ki tud? Maguk a szolgáltatók.
-Hát tessék felhívni a központi számot, ott előadni a problémáját és onnan tudnak esetleg új csekket küldeni...
-Mi van? Nincs is ingyenesen hívható számuk, csak fizetős és ott min. tíz percig várakoztatják az embert, mire vki hajlandó felvenni...
-Jah kérem semmi sem tökéletes...

Ki ne ismerne ehhez hasonló szitukat. Vagy amikor a bank a törlesztőt kétszer emeli le a lakáskölcsönnél.
Vagy amikor havonta kell betelefonálgatni, h végre megértsék, h xy kw-ra állítsák be a fogyasztást, vagy, h a név krisztián és nem krisztina.

Hát ezért szeretnek csekkezni az emberek. Mert nincs meg a bizalom. És nem az emberek cseszték ezt el...

Sokkal követhetőbb a csekkezés, mint az ide-oda utalgatás.

Fertőtlenítés a faluban 2012.11.29. 13:49:09

@nolto: Nem tudsz játszani a befizetés idejével, mert van egy határidő. Ha azt túlléped, a következő hónapban jön a büntikamat. Csoportos beszedési megbízással mindig az utolsó napon veszik le a pénzt a számlámról, úgyhogy annyival tovább marad nálam az adott szolgáltatás amúgy is kifizetendő díja.

Mikorka Kálmán okleveles duguláselhárító kisiparos 2012.11.29. 13:49:33

@DeMarco: Sokkal követhetőbb a csekkezés, mint az ide-oda utalgatás.

Szerintem meg pont fordítva.

Az pedig legenda, hogy rendszeresen többször/többet emeltek le csoportos beszedésnél. Nyilván előfordulhat nagynéha. De máár egy másik posztnál sem jelentkezett senki kérésemre, akivel személyesen megtörtént.

Fertőtlenítés a faluban 2012.11.29. 13:52:38

@Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn: Érdemes bankot váltanod, mert ahol vagy, ott nem szolgáltatnak, hanem lehúznak.

Bélabáttya (törölt) 2012.11.29. 13:54:59

@peetmaster: „Pár szerencsétlen miatt ne kelljen már egy szar rendszert fenntartani.”
Ez a pár „szerencsétlen” cirka az ország lakosságának 70%-a.

ier6w7i 2012.11.29. 13:57:03

@DeMarco: Van ebben a bizalomhiányban valami (mondjuk ez a kelet-európaiakra és így a magyarokra különösen jellemző), én is jobb szeretem ha magam intézem a pénzügyeimet, monthogy valaki belenyúljon a pénztárcámba.

Sajnos azonban sokkal prózaibb oka van a sárga csekk népszerűségének, mégpedig az, hogy a családi költségvetésnek napi menedzselésének ez a legjobb módja. Jön egy kis extra kiadás (gyereknek cipő kell vagy be kellene fizetni a kirándulás) és akkor nem fizetik be a villanyt vagy gázt. persze általában becsületesek az emberek és előbb-utóbb mondjuk esetleg 1-2 hét (hónap) késéssel a többség befizeti, de egyszerűen akkor és ott nem volt elég pénze. Ha leemelik a számlájáról a villanyszámla ellenértékét, akkor ezt a 'játékot' nem tudja eljátszani.

Fertőtlenítés a faluban 2012.11.29. 14:01:33

@Szárnyati Gézа: A családon belül kb. 15 éve megtörtént a kétszeri levétel. Nagy blama, az ilyen feltételezem úgy fordulhatott elő, hogy nem gépileg intézte a szolgáltató a leemelést, hanem élő munkaerővel, vagy valami műszaki hiba történt. Az eset eredménye, hogy a családon belül egyedül én mertem a csoportos beszedésit vállalni, mindenki más visszamondta, nem vág bele.
A dologhoz hozzátartozik, hogy tudni kell ellenőrizni időnkénti netbank eléréssel, hogy a szolgáltatók levették-e a pénzt, kedvezményezettenként csak egyszer, illetve csak annyit, amennyi a számlán szerepel.

kulup 2012.11.29. 14:06:43

@Fertőtlenítés a faluban: Nekem az összes szolgáltató legalább egy héttel előre, értéknappal nyújtja be a díjakat, szerintem ez mindenkinél így van. A netbankon ott figyel, hogy 1 hét múlva mi lesz levonva. Ha nem tetszik, csak egy gombnyomás és letiltom. Aztán lehet egyezkedni telefonon vagy akár személyesen. Ezen kívül limit van az összesen, nem fordulhat elő, hogy a dupláját vonják a szokásosnak.

Szelid sunmalac 2012.11.29. 14:10:29

@DeMarco: Epp ezert nem szabad megadni csoportos beszedesi megbizast, es akkor kilove a problemad. Ahol meg elkerulhetetlen, pl. a lakashitelek nagy tobbsegenel, ott meg amugy is fafejnek kell lenni, hogy az embert azt a bankszamlat adja meg, ahova a fizuja erkezik. Ilyenkor mindig egy masik szamlat ad meg, a bank onnan hivja le a penzt, o meg mindig arrol utalja, ahova fizetese erkezik. Ennyi.

@ier6w7i: Ezt ugyanugy meg lehet jatszani, ha dijnetre vagy tavszamlara erkezik az ertesites es utalassal fizetsz. Akkor utalsz, amikor tudsz/akarsz.

Szelid sunmalac 2012.11.29. 14:16:30

@Bélabáttya: Abba a 70%-ba az osszes csekket beleszamoltak. Mint azt mar emlitettem, amjd minden eleve elelktronikusan erkezik hozzam, de van olyan balfek szolgaltato, akinel egesz egyszeruen nincs ilyen opcio es csakazert is csekket kuld. Pl. mondjuk eves ujsagelofizetes, vagy akar biztosito, ahol csak negyedeves/eves csekken, vagy csoportossal lehet fizetni. Mivel en most fizettem ilyet atutalassal, ezert engem is beleszamoltak, holott azokat is atutalassal fizettem es nem voltam postan.

A szam tehat erosen torzit.

Terézágyú 2012.11.29. 14:16:48

@Szelid sunmalac-Elmeny designer:
"Ilyenkor mindig egy masik szamlat ad meg"
Ja, több számlával kell trükközni... hát ez az...

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.11.29. 14:20:45

@Szárnyati Gézа:

"Akinek a bankja 400 Ft-ot kér az utalásért, az világnagy lúzer. Axánál például minden utalás ingyenes. Januártól is!"

- Takarékszövetkezet. Helyben van. A legközelebbi országos bank 23 km-re van.

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.11.29. 14:22:18

@ier6w7i: Nekem már több éve ilyen a szerződésem. Nem zavar.

Azt, hogy külön kezeli a díjat + a csekkdíjat én korrektnek tartom.

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.11.29. 14:25:16

@Azreel:

"Egyébként is a rendőr le tudja kérdezni(és valszeg meg is teszi minden esetben), hogy van -e kötelező a kocsidon, szóval eleve fölösleges magaddal vinni bármiféle igazolást is."

- Nem tudja!

Ha nem fizeted a KGFB-t, akkor a biztosító egy idő után lejelenti a helyi ÖK-nak, akik kivonják a kocsidat a forgalomból, ez bekerül egy adatbázisba. Ezt az adatbázist tudja a rendőr lekérdezni. De hogy mikor kerülsz oda? Ismerek olyat, aki 8 hónap nemfizetés után még nem volt benne.

Egyébként a külföldi útra szóló zöldkártyát is elfogadják, mivel nem kaphatsz olyat, csak ha van érvényes biztosításod.

Mikorka Kálmán okleveles duguláselhárító kisiparos 2012.11.29. 14:28:10

@Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn: És? Nem kocsma a bankfiók, hogy bejárjon az ember. Egyszer kell bemenni számlát nyitni, onnantól netbank/kártya.

Zabaalint (törölt) 2012.11.29. 14:28:22

@ier6w7i:
Erste. Elképzelhető hogy én nem találtam, de csak napi tranzakciókat tudtam listázni, igazolást 1-1-ről nem tudtam kérni.

@^LutheR^:
Más eset? Ha nekem hitelesen kell igazolnom valahol, hogy valamit befizettem, akkor hiába nyomtatok bármit.

Ja, ahol végeztem, ott "fejlett" volt a TO, utalni kellett, majd 3 hét múlva megjelent egy virtuális gyűjtőszámlán, ahol most levelezőn tanulok, ott jellemzően sárga csekket adnak.

Szelid sunmalac 2012.11.29. 14:28:45

@Terézágyú: Ez nem trukk. Ez reakcio a bankok trukkozesere, leven nincs mas opcio, mint a csoportos. Hat legyen. Egy masik szamlarol.

Terézágyú 2012.11.29. 14:30:14

@Szelid sunmalac-Elmeny designer:
"Ez nem trukk. Ez reakcio a bankok trukkozesere"

Nem rosszindulatúan mondtam, csak arra céloztam, hogy sok gürc van vele.

Zabaalint (törölt) 2012.11.29. 14:30:49

@DeMarco:
Pont a bizalomhiány miatt kellene olyan rendszer mindenütt, hogy havi szinten a szolgáltatók általányt szednek, ami már korábbi fogyasztás alapján kalkuláció, fél évente meg egyedileg kell utalnia a különbözetet a fogyasztónak vagy a szolgáltatónak, attól függően ki lóg. A beszedésben teljesen jogos, hogy nem bízik a nép.

Szelid sunmalac 2012.11.29. 14:31:28

@Zabaalint: Szerintem az Erste-nel is van. Ha egyenkent (soronkent) ra tudsz kattintani, akkor mar nyomtatni is tudsz.

Azzal a nyomtatottal pedig bizony tudod igazlno, hogy a fizetes megtortent. Nekem mar egy evtizede is azzal kellettigazolni a TO-n.

Ha csekket kapsz, akkor is tudod utalni. rajta van minden szukseges adat a banki utalashoz. Szamlaszam, nev, kozlemenybe valo szoveg stb.

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.11.29. 14:31:51

@Szárnyati Gézа:

Egyik nagy biztosítótársaság Február 29-ét nem tudta lekezelni, és több szerződés díját leemelte mégegyszer. Semmi sem szivárgott ki, mert észrevették a hibát, és visszautalták a pénzt.

Szelid sunmalac 2012.11.29. 14:32:33

@Terézágyú: Kevesebb, mint azzal, ha az ember ideiglenesen megszorul, de a penzt mar leemeltek a szamlajarol, vagy tenyleg mondjuk hibasan ketszer annyit, ami az atlagos torlesztoreszeleteknel is tetemes osszegeket jelent.

Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn · http://darazskarcsi.blog.hu 2012.11.29. 14:34:09

@Fertőtlenítés a faluban:
"A családon belül kb. 15 éve megtörtént a kétszeri levétel. Nagy blama, az ilyen feltételezem úgy fordulhatott elő, hogy nem gépileg intézte a szolgáltató a leemelést, hanem élő munkaerővel, vagy valami műszaki hiba történt."

Esetleg KGFB? Amit akkortájt lehetett előszőr havonta fizetni amennyiben inkasszálták?

Terézágyú 2012.11.29. 14:37:51

@Szelid sunmalac-Elmeny designer:
"Kevesebb, mint azzal, ha..."

És több, mint azzal, ha csekk jön... :)

Begérke 2012.11.29. 14:38:53

@Szárnyati Gézа: Volt egy életbiztosításom, kb fél éves. Elvesztettem a munkámat, nem volt pénzem fizetni. Mivel két év alatt nem volt semmilyen maradékjog, tudomásul vettem, hogy a 3 hónap türelmi idő elteltével kifizetés nélkül megszűnt. A csoportost sajnos nem mondtam le, mert gondoltam, úgyis megszűnt a biztosítás. Az ötödik hónapban (türelmi idő + 2) egy szép napon levettek 5(!) havi díjat a számlámról, amikor éppen jött rá pénz és én meg nem számítottam rá - ezért rajta hagytam. Soha nem kaptam vissza a pénzt, nagy érvágás volt,
(Azért nem, mert arra hivatkoztak, hogy a szerződés a törléstől számított 6 hónapig reaktiválható és ez történt. De nem én kezdeményeztem, viszont ez senkit sem érdekelt). Így 11 havi díjat buktam 6 helyett.
Azóta csoportossal soha semmit. Csekk, januától meg majd én utalom.

Szelid sunmalac 2012.11.29. 14:45:35

@Terézágyú: Lakashitelekrol nem kuldenek csekket. Eleve feltetel, hogy legyen bankszamla, tobbnyire annal a banknal, ahonnan a hitel jon. Kiveve mondjuk a Fundamentat, mert ott mindegy melyik banknal.

Egyebkent is, a csekkeket mind tarolni kell valahol, igy meg nagyon szep kimutatasokat lehet csinalni, akar evekre visszamenoleg, chartokkal, meg szep szines grafikonokkal, es a legkisebb pendrive-on elfer minden dokumentum.

Terézágyú 2012.11.29. 14:46:55

@Szelid sunmalac-Elmeny designer:
"Lakashitelekrol nem kuldenek csekket."

Soha nem vettem fel hitelt....

luck66 2012.11.29. 14:48:43

@Zabaalint:
én is Erstés vagyok,le is tudod menteni vagy nyomtathatod is

Hurrá Torpedó · http://www.youtube.com/watch?v=br-D7UneS0E 2012.11.29. 15:06:54

@Szárnyati Gézа: velem már volt ilyen. jött a felszólítás hogy nem fizettem KGFB. Mondom mi a pék, azt ti kéritek le. És kiderült hogy kb 1000-rel többet akartak lehívni, de nekem limitelve volt, és nem tudták. (szóval tényleg nem kell fosni, mert ha jól beállítod, akkor még véletlenül sem tud többet levonni)

aztán mondtam nekik hogy ha a jó összeget vonnák, akkor meg is kapnák a pénzemet, basszák meg. csomót kellett emailezgetni, meg ki kellett fizetnem a nagyobb pénzt, mert már a tartozás annyi volt a rendszerben, majd megreklamálva vissza is utalták a többletemet. igaz azóta nem is kötöttem náluk KGFB-t mert macerásak.

Hurrá Torpedó · http://www.youtube.com/watch?v=br-D7UneS0E 2012.11.29. 15:09:25

@Begérke: ha nem akarsz többet befizetni, akkor minek hagyod fennt a megbízást neki?
Mintha kib*sznál egy lakáskulcsot a lábtörlőre jól látható helyre.

Begérke 2012.11.29. 15:15:16

@Hurrá Torpedó: Azért, mert úgy gondoltam, hogy úgyis megszünt a biztosítás, tehát a csop. besz. okafogyottá vált. Ez az egyik tanulság...

fifibá55 2012.11.29. 15:40:56

@Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn: A zöldkátyán felsorolt országlistában - amelyek vonatkozásában a zöldkártya érvényes - Magyarország is megtalálható, vagyis nem szívességből fogadják el, hanem mert el _kell_ fogadniuk.

VT Man 2012.11.29. 15:56:54

@luck66:
"Még egyik sem mondta,hogy csökkentem a számlád 150 ft-al ha utalsz (Csekk előállítás+postadíj+sárgacsekk díj) "

Nekem is ez a bajom. Igaz, hogy 0 Forintért utalok vagy fizetem csoportos beszedéssel a számlákat, de a legtöbb szolgáltató SEMMI kedvezményt nem ad cserébe!

Ők nyernek legalább 100 Forintot, de még csak 50 Forintot se hajlandóak ebből továbbadni.

Emeljék csak meg a sárga csekkek díját, hátha ez majd motiválja őket!

VT Man 2012.11.29. 15:59:01

@Begérke:
"Azóta csoportossal soha semmit. Csekk, januától meg majd én utalom. "

Egyértelműen a te hibád volt, hogy se limitet nem állítottál be, se a csoportost nem vontad vissza. Mindkettőt könnyen megtehetted volna.

A biztosító valószínűleg szemét volt, de az ÁSZF-je szerint járhatott el.

VT Man 2012.11.29. 15:59:51

@Begérke:
"Mivel két év alatt nem volt semmilyen maradékjog, tudomásul vettem, hogy a 3 hónap türelmi idő elteltével kifizetés nélkül megszűnt. "

Még egy hiba: fel kellett volna mondanod az életbiztosítást, nem pedig lapulni, mint szar a fűben.

Begérke 2012.11.29. 16:19:04

@VT Man: Nem kellett volna felmondanom, jogszerűen nem is tehettem volna meg, mert a díj éves díj, tehát a biztosítási év végéig esedékes. Egy kivétel van: ha 3 hónapig nem érkezik be díj, a szerződés megszűnik.

Ez az, amit írtam, hogy a limit sem védett volna meg. Mert a díja volt kb. 4.000.- Ft és nem 20.000.-ret nyújtottak be, hanem 5 x 4.000.- ret. Gyakoriságra meg nincs limit.

Egy hiba volt: le kellett volna tiltanom a csop. besz.-t.

VT Man 2012.11.29. 16:23:34

@Begérke:
Valóban, igazad van. Mondjuk ez is a biztosító újabb szemétsége - "nem lehet felmondani, mert éves díj".

Szinte még az a szerencséd, hogy nem jött a behajtó a maradék havi díjakért...

És akkor csodálkozik a sok bank és biztosító, hogy miért utálják őket az emberek, mint a szart...

Amikor az ügyfelet csak egy megkopasztandó baleknak tekintik, aki, ha bajba kerül, még akkor is le kell rabolni.

ubu1 2012.11.29. 16:26:43

Tudja valaki, mi lesz mondjuk a WiccAir-nél? Ott minden fizetésnek van költsége, még a bankkártyás fizetésnek is. És ezt külön tételként fel is számolják. Persze ők nem közszolgáltatást végeznek. Mondjuk az is érdekes kérdés, hogy a kormányközi szerződések alapján hozzájuk kerülő járatoknál mi a helyzet.

Nick Ez a név jelenik meg a blogokban, kommentekbe 2012.11.29. 16:29:08

erdekes lenne megnezni az itteniek "toljuk mindent bankon keresztul" hozzaszolok es a "regisztralni kell az Ugyfelkapun hat engem pofanvertek ezerrel" hozzaszolok metszetet

Begérke 2012.11.29. 16:29:13

@VT Man: Már csinálják biztosítók ezt is. Tudtommal az Uniqa, ha nem fizeted a lakásbiztosításod és az éves díja 30e felett van, beperel, ha nem évfordulóra mondtad fel, hanem évközben szűnt meg díjnemfizetéssel.

Csipyke 2012.11.29. 16:36:13

Utálom a sárga csekket, de a rendkívül primitív pénzügyi kultúrájáról és elmaradott bankrendszeréről híres Svájcban is mindennapos a használata. Csak itt piros és narancs színben pompázik.

kkn 2012.11.29. 16:43:47

@peetmaster: De jó, hogy ennyire együttérző vagy. Az ország nagy része örül, ha egyáltalán kap valamilyen melót, ami általában minimálbér, és jó esetben még valamennyi kézbe. Soknak nem telik kajára reszsire rendesen, ami nem kis szerencsétlen hányad, hanem sajnos elég jelentős. Akiknek nincsen bankszámlájuk, stb. A nagy többség szereti a megszokott dolgokat, neked is biztosan van jópár ilyen rigolyád. Sokaknak, akinek nincsen internete, mivel jobb a bankba menni, és átutaltatni, ahol egy nagyobb papírfecnit kap igazolásul, amikor a sárga csekknek kisebb az ellenőrző része. Ők nem fognak az ilyen fellengzős majmok szerint rohangálni. Az a rész is, akinek netje van, de éppen csak elpőötyög rajta, fél a hackerektől, egyéb ilyesmiktől, és nem meri az interneten intézni a pénzügyeit. Annyi olyan dolog van, ami józan ésszel érthető, mert nem vagyunk egyformák. Az a kis százalék, akire gondolsz, legalább az ország lakosságának a fele. mert internet csak a kisebbik felének van, azokból sem mindenki meri ezt használni, mint leírtam. A nagyobbik felének nincsen internetje, és abból is nagy része nem rendelkezik folyószámlával.

Szeretem az ilyen embereket, akik szerint , ha ő csinál valamit, akkor mindenki azt csinálja, és alig páran másként. Nem tudom, te nem itt élsz Magyarországon, még nem láttad, hogy mi a magyar valóság? Nem a Kretének közt, meg amit a média mutat. El kell menni keletre, de jó lesz a Dél-Dunántúl is, körbe kell nézni a kis falvakban, ha azt hiszed, hogy itt tejjel-mézzel folyó Kánaán van. Az ország nagy része csóró, abból is rengeteg mély szegénységben él.

Itt van, hogy 4.5 milla internet előfizu van, ebben a céges előfizetések is benne vannak.

www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_oni001.html

Bélabáttya (törölt) 2012.11.29. 19:24:57

@Szelid sunmalac-Elmeny designer: A 70% alatt a lakosságnak azt a részét értem, akikek nincs bankjuk, számlájuk, számítógépük, mindehhez megfelelő jövedelmük, és minderre még esélyük se.

Budapesten, meg a nagyobb városokban még csak-csak. De képzeld már ezt a bankos-netes-átutalgatásos dolgot Juli néninél meg Béla bácsinál, mondjuk Taktaharkányban, vagy a többi kétezerakárhány telepüésen. Frankón ki kéne nekik tlálni egy szerény egyszeri százezres költséget (szgép), plusz havi előfizetési díjat (internet), banki költséget (havi 5-600-ig), minden kp-felvételnél továbbdíjazva, csak azért, mert neked nem szimpi a sárga csekk? Ne bomolj már. Ha a lakosság nagy részének megfelel a sárga csekk, akkor lehetővé kell tenni számukra a használatát, és nem merngeni marhaságokon.

Ha neked, meg a lakosság másik jelentős részének a banki, vagy egyéb elektronikusfelel meg, akkor azt is lehetővé kell tenni, és ha erre egy szolgáltató képtelen, akkor ne szolgáltasson, hanem szűnjön meg és kész. Lesz helyette másik, amelyik tud, akar normálisan szolgáltatni.

Ha meg pártunk és kormányunk vezetősége hülye ennyire, akkor le kéne őket cibálni pár hónapra valami kis fluba, oszt ott csak kiokosodnának valamennyire szociális vívmányokból.

Fertőtlenítés a faluban 2012.11.29. 20:11:24

@Karl Friedrich Drais der Freiherr von Sauerbronn: Ha csak a 23 km távolság a probléma, akkor is merem ajánlani az Axát. Amikor nyitottam a számlámat, a legközelebbi fiók 200 km-re volt :).
Egy alkalommal kellett személyesen bemenni, a számlához tartozó hitelkeret miatt. Minden más telefonon/neten elintézhető volt. Valószínűleg most már a hitelkeret ügy is intézhető távirányítással. A számlanyitás sem személyes ügyintézéssel történt.

M. Péter 2012.11.30. 01:22:05

@ier6w7i: "Sajnos azonban sokkal prózaibb oka van a sárga csekk népszerűségének, mégpedig az, hogy a családi költségvetésnek napi menedzselésének ez a legjobb módja. "

Ez a nagy tévedés.

Mikorka Kálmán okleveles duguláselhárító kisiparos 2012.11.30. 08:22:45

@M. Péter: Akkor már nem tévedés, ha úgy fogalmazunk: sokan azt hiszik, ez a legjobb módja.

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2012.11.30. 10:17:31

@kkn: tényleg nem vagyok együttérző, és ex-dél-dunántúliként pontosan tudom, hogy ott a falu háromnegyede perpill, és ez a lényeg, perpill túl hülye a netbankhoz. A különbség köztünk az, hogy én a hülyeséget nem tartom védendő jognak, és nem szeretném, ha sokáig fennmaradna. Internet nélkül amúgy se lehet élni (az exfalumban van 8Mb körüli vezetékes netszolgáltatás), szóval megoldható. Az, hogy a gép 100k, olyan, mint amikor az autó és a tömegközlekedés vitájában nem számolják fel az autó beszerzési árát, csak a benzint, mondván, hogy autó amúgy is kell/van. No hát gép is, és ahogy írtam, nem kell mindenkinek, én szívesen vállalom nagyanyám helyett a rezsibefizetést csoportoson.

Még egyszer leírnám, hogy nekem 6 év alatt, mióta magam fizetem a dolgaimat, pontosan 0 alkalommal hibázott a bank vagy a szolgáltató, egyszer állítottam túl szűkre a limitet, és nem is vonták le, szóval minden rendben van.

@ubu1:
igen, ezért rohadjanak meg a fapadosok, írják ki előre a teljes árat.

@Nick Ez a név jelenik meg a blogokban, kommentekbe:
te hülye vagy? attól, hogy tudok internetezni és van ügyfélkapum, még nem következik, hogy még egyszer, önként meg akarok adni olyan adatot, ami az államnak MÁR A RENDELKEZÉSÉRE ÁLL.
Meg különben is, ott egyértelmű a rosszindulat a Fidesz részéről, tehát csakazértse.

Jim 2012.11.30. 14:33:18

Kíváncsi lennék, hány csekkellendrukkernek idősebb az anyja/apja/nagyanyja/nagyapja mondjuk 65 évnél. Ez az a korhatár, ami fölött igen nehéz rávenni arra bárkit is, hogy a netbankot vagy akármnilyen, e-mailnél bonyolultabb informatikai szolgáltatást biztosan kezelje, esetleg ne basszon el fixen vlamit, mert konkrétan mondjuk parázik tőle. És kurvára nem is várható el tőlük. Az ennél fiatalabb korosztályt lehet szidni, ugyanakkor azokat se szidja senki, akiknek a (családi) összejövedelmük nagyjából 300 ezer forint alatt van. Ez a másik korlát, ahol mondjuk annyira tényleg nem húsbavágó (kivételek vannak), hogy mikor emelik le az ellenértéket.

Ha valaki kérdezné, hogy miért pont ezek a számok, arra azt felelem, hogy több évtizedes kutatómunka gyümölcse. Meg hogy elmehet minden 20éves 30 40 stb) titán a picsába, aki azt hiszi, hogy mindenkinek de most azonnal úgy kéne csinálni, ahogy ő tudja.

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2012.11.30. 15:25:07

@Jim: harmadsor is felajánlom, hogy a 86 éves nagyanyám rezsijét akár ki is fizetem. Nemcsak nagypofájú titán vagyok, de segítőkész is.

^LutheR^ 2012.12.29. 15:19:00

@Zabaalint: a hiteles igazolásért tényleg súlyos pénzeket kérnek a bankok. A gyakorlatban csak olyat tapasztaltam, hogy az utalás (nem hiteles) adatait előveszed, azzal már a fogadó oldal be tudja azonosítani a befizetést.

^LutheR^ 2012.12.29. 15:31:14

@Jim: Van jogossága mindezen felvetéseknek, de akkor is azt mondom, erőfeszítéseket kell tenni, hogy egy hatékonyabb világ felé mozduljunk el. Több évtizedes lemaradásban vagyunk fejlettebb országokhoz képest, lehetnénk jobb helyzetben is. (Nemcsak pénzügyileg.)

vomit 2013.03.20. 09:38:23

@ier6w7i: hasitasibol nincsen zarolt bankmento levonas
www.hindecapital.com/blog/cyprus-oh-the-irony/
"mattresses now hold a 10 per cent premium"
süti beállítások módosítása